Eşti aici

Economia

Comuna Dîrlos

 

SUPRAFAŢA LOCALITĂŢII

Nr.

crt.

 

Suprafaţă totală (ha)

Suprafaţă teren intravilan (ha)

Suprafaţă teren extravilan (ha)

I

Oraş/Comună (fără localităţile aparţinătoare)

 

2514

 

 

124

 

2390

II Localităţile aparţinătoare

 

1Curciu

1282

60

1222

2Valea Lunga

214

15

199

 

 

 

III

Total general (oraş/comună şi loc. aparţinătoare)

 

4010

 

199

 

3811

 

 

POPULAŢIE

Nr. crt.

 

Populaţie totală

(*)

(**)

Distribuţia populaţiei pe sexe

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă

Densitatea populaţiei nr. loc/km2

 

I

Oraş/Comună (fără localităţile aparţinătoare)

 

 

2409

M

 

 

 

1221

F

 

 

 

1188

0-20 (***) ani

21-40 ani

41-60 ani

61-80 ani

81-100 ani

 

II Localităţile aparţinătoare

 

1Curciu

903

471

432

 

 

 

 

 

 

2Valea  Lunga

243

135

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general (oraş/comună şi loc. aparţinătoare)

 

3555

 

 

1827

 

1728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Structura populaţiei pe naţionalităţi (bărbaţi şi femei)

Nr. crt.

 

Români

 

B            F

Germani

 

B            F

Maghiari

 

B            F

Romi

 

B            F

Alte naţionalităţi

B             F

I

Oraş/Comună (fără localităţile aparţinătoare)

 

895

 

867

 

8

 

8

 

34

 

29

 

284

 

284

 

 

II Localităţile aparţinătoare

 

1Curciu

332

298

6

6

3

2

130

126

 

 

2Valea Lunga

110

105

 

 

1

1

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general (oraş/comună şi loc. aparţinătoare)

 

 

2607

 

 

28

 

 

70

 

 

850

 

 

(**) Structura populaţiei pe religii (stabilă)

 

Nr. crt.

 

Ortodocşi

 

 

B            F

Catolici

 

 

B            F

Greco-Catolici

 

B            F

Evanghelici

 

 

B            F

Alte religii

 

 

B             F

I

Oraş/Comună (fără localităţile aparţinătoare)

 

822

 

802

 

11

 

8

 

306

 

298

 

7

 

7

 

75

 

73

II Localităţile aparţinătoare

 

1Curciu

356

325

4

4

 

 

5

4

106

99

2Valea Lunga

125

100

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general (oraş/comună şi loc. aparţinătoare)

 

 

2530

 

 

27

 

 

604

 

 

23

 

 

371

 

AGRICULTURĂ

Nr. crt.

 

Teren agricol

Alte terenuri neagricole (ha)

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră (ha)

Ape şi bălţi (ha)

Drumuri şi căi ferate (ha)

Alte suprafeţe (ha)

Teren arabil (ha)

Păşuni (ha)

Fâneţe (ha)

Vii (ha)

Livezi (*) (ha)

I

Oraş/Comună (fără localităţile aparţinătoare)

 

 

829

 

 

427

 

 

587

 

 

 

6

 

 

3

 

 

91

 

 

366

 

 

16

 

 

32

 

 

33

II

Localităţile aparţinătoare

 

1Curciu

 

308

 

223

 

293

 

4

 

3

 

74

 

260

 

7

 

24

 

26

2Valea Lunga

 

71

 

17

 

20

 

1

 

 

 

1

 

84

 

 

 

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general (oraş/comună şi loc. aparţinătoare)

 

 

 

1208

 

 

 

667

 

 

 

900

 

 

 

11

 

 

 

6

 

 

 

166

 

 

 

710

 

 

 

23

 

 

 

59

 

 

 

61

 

(*) Producţia de fructe

Nr. crt.

 

Mere (tone)

Pere (tone)

Prune (tone)

Struguri (tone)

Alte fructe (tone)

I

Oraş/Comună (fără localităţile aparţinătoare)

 

4

 

2

 

7

 

36

 

10

II Localităţile aparţinătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general (oraş/comună şi loc. aparţinătoare)

7

4

10

56

15

 

Producţia zootehnică

Nr. crt.

 

Producţia de carne (tone)

Producţia de lapte (litri)

Producţia de lână (tone)

Producţia de ouă (buc)

Producţia de produse apicole (tone)

I

Oraş/Comună (fără localităţile aparţinătoare)

 

369,5

 

784.250

 

18

 

586.500

 

3

II Localităţile aparţinătoare

 

1Curciu

70

89.350

5

300.000

3,5

2Valea Lunga

30

119.000

1

45.000

0,5

 

 

 

 

 

 

Total general (oraş/comună şi loc. aparţinătoare)

 

469,5

 

992.600

 

24

 

931.500

 

7

 

 

 

În gospodăriile populaţiei

Total (în gospodăriile populaţiei şi alte structuri)

Nr. crt.

 

Porcine (nr.)

Ovine (nr.)

Bovine (nr.)

Păsări (nr.)

Albine (Nr. de familii)

 

I

Oraş/Comună (fără localităţile aparţinătoare)

 

1.204

 

1.876

 

303

 

10.140

 

250

 

II Localităţile aparţinătoare

 

1Curciu

510

986

37

9.900

257

 

2Valea Lunga

250

296

43

2.450

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general (oraş/comună şi loc. aparţinătoare)

 

1.964

 

3.158

 

383

 

22.490

 

607

 

 

 

ECHIPAREA TERITORIULUI (Infrastrucutură)

 

DRUM

 

Drumuri comunale pe teritoriul administrativ al comunei

 

Câţi km. de reţea de drumuri comunale există pe teritoriul administrativ al comunei.

DC 17 – 0,73 km.

Din care:

  • Drum de pământ
  • Drum pietruit
  • Drum asfaltat

 

_______ km.

_______ km.

0,73  km.

Câţi km. de drum comunal s-au reabilitat în ultimii 3 ani?

________ km.

 

Drumuri Judeţene care trec pe teritoriul administrativ al comunei 142A şi 142E

Dacă da, completaţi urmatorul tabel:

Câţi km. de drum judeţean aveţi în total;

142A – 9,83 km.

142E – 3,87 km.

Din care:

  • Drum de pământ
  • Drum pietruit
  • Drum asfaltat

 

_______ km.

142E - 3,87 km.

142A - 9,83 km.

 

Există un proiect de pietruire sau asfaltare aprobat sau în curs de derulare?

 

 

 

APĂ

-

 

Cat

Există sistem centralizat de alimentare cu apă? Daca da......

 

 

 

Nr. gospodării (utiliza)tori casnici deserviti:

-

 

Nr. entitaţi juridice deservite:

-

 

Consum mediu lunar utilizatori casnici:

-

 

Consum mediu lunar entităţi juridice:

-