Eşti aici

Regulamente Privind Procedurile

Regulament cuprizand măsurile metodologice,organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre care se supun adoptarii Consiliului Local al Comunei Dârlos, județul Sibiu

Regulament de Ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Darlos

Regulament propriu cuprinzând măsurile metodologice,organizatorice, termenele și circulația proiectelor  de dispoziții ale autorității executive

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Darlos