Eşti aici

Transparenta Decizionala

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU

 

Potrivit dispoziţiilor art 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

    (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primariei si Consiliului local al comunei Dîrlos

   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor,programul de funcţionare si audienta al Primariei comunei Dîrlos