Eşti aici

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL

CERERE TIP

 

DOCUMENTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI 

 Buletin de identitate / Carte de identitate - original + copie xerox
• Certificat de nastere (pentru copiii sub 14 ani sau care nu au act de identitate) - original + copie xerox;
 Certificat căsătorie- original + copie xerox

Livretul de familie / sentinta divort - original + copie xerox
 Adeverinta de la unitatea de învățământ preșcolar - cu menţiunea dacă minorul este înscris într-o unitate de învățămant preșcolar

2. DECLARATIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE - formular tipizat.

          Se iau în considerare toate veniturile nete pe care membrii familiei le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat,  asigurări pentru somaj, obligații legale de întreținere, indemnizații şi ajutoare cu caracter permanent, si alte creanțe legale, cu excepţia burselor de studiu și a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar „Bani de liceu”.
          Pentru fiecare categorie de venit declarată se va prezenta actul doveditor cu luna anterioară înregistrării cererii (adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon de şomaj, extras cont etc.)
          În cazul salariaţilor se va prezenta adeverinţă de salariu cu salariul net aferent lunii anterioare depunerii cererii în care se vor specifica şi valoarea tichetelor de masă.
          Persoanele fizice fără venituri / Persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Administraţia Finanţelor Publice cu veniturile realizate pe anul în curs.
 

3. DOSAR DE CARTON CU SINA

Formulare necesare: