Eşti aici

Acte necesare pentru acordare indemnizatie crestere copil

Acte necesare pentru acordare indemnizatie crestere copil

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

 

Documentaţia necesară:

1. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului;
 2.Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 3.Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original);
4. Certificatul de naştere al copilului (copie xerox şi original)
 5.Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie 2006
6. Certificatul de casătorie (copie xerox şi original);

7.Livret de familie (copie xerox şi original);
 8.Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;

9. Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din utimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal.
10.Adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte zilele (cele 126 zile) de lehuzie

11.Copie cerere către angajator înregistrată și semnată privind suspendarea raporturilor de muncă

12.Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
13.Dosar de carton cu șină
14.Extras de cont BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, AŢE Bank, GarantiBank, Înţesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Millennium Bank, Credit Agricole

          În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară. 
        

        Declaraţia celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei naşterii copilului (Casa Judeţeană de Pensii, adeverinţă eliberată de angajator/ Administraţia Finanţelor Publice).

      

 Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL

NOTA
 - CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.

 

Reglementare: 
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.