Eşti aici

Acte necesare pentru acordare indemnizatie handicap grav

Acte necesare pentru acordare indemnizatie handicap grav

INDEMNIZAȚIA CUVENITĂ PĂRINŢILOR SAU REPREZENTANŢILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV

 

Documentaţia necesară:

1. Cerere tip
2. Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie pentru adultul cu handicap grav/ şi reprezentantul legal al acestuia (după caz), iar în cazul copiilor certificatul de naştere / carte de identitate / carte de identitate provizorie (după caz) (original şi copie) şi buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie al/a părintelui care depune cererea;
3. Certificat de încadrare în grad de handicap grav (original si copie);
4. Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav (după caz) (original şi copie);
5. Dispoziţie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav (după caz) (original şi copie); 
6. Decizie pensie (după caz) (original si copie);
7. Cupon pensie (după caz);
8. Act medical cu diagnosticul;
9. Dosar cu şină.

 

Reglementare: 

- art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Beneficiari:

- părinţii/reprezentanţii legali al copilului cu handicap grav;
- adulţii cu handicap grav/reprezentanţii legali al acestora, cu excepţia celor cu handicap grav vizual;